Πνευματικό Σύστημα Μεταφοράς

  • Πνευματικό Σύστημα Μεταφοράς

    Πνευματικό Σύστημα Μεταφοράς

    Το πνευματικό σύστημα μεταφοράς θετικής πίεσης πυκνής φάσης χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα ως μέσο μεταφοράς.Στον αγωγό, τα υλικά μεταφέρονται σε χαμηλή ταχύτητα, κατάσταση αμμόλοφων, κατάσταση ρευστοποίησης ή συσσωμάτωσης, η οποία ονομάζεται πνευματική μεταφορά πυκνής φάσης θετικής πίεσης.